000 nam a22 7a 4500
999 _c5993
_d5993
005 20181108113030.0
008 181026s2018 ai ||||| |||| 00| 0 arm d
020 _a978-9939-61-182-2
041 _aarm
100 1 _aՍարգսյան, Արամ Հակոբի
_91327
245 1 0 _aԱրդիականության գլոբալ հիմնախնդիրները :
_b Ուս. ձեռնարկ /
_cԱ. Սարգսյան, Ս. Սարգսյան, Ա. Վարդանյան
260 _aԵրևան ;
_bՏնտեսագետ,
_c2018.
300 _a212 էջ
500 _aՄատենագիտ. էջ՝ 206-208 Յուրաք. թեմայից հետո՝ Հարցեր կրկնության համար Հարցաշար՝ էջ 209-211
505 2 _aԹեմա առաջին: <<Արդիականության գլոբալ հիմնախնդիրները>> դասընթացի առարկան, խնդիրները և նշանակությունը; Թեմա երկրորդ: Գլոբալացումը որպես հիմնախնդիր; Թեմա երրորդ. Բնապահպանություն /էկոլոգիա/ և գոյապահպանություն; Թեմա չորրորդ: Ժողովրդագրական հիմնախնդիրներ; Թեմա հինգերորդ: Մշակույթը, զարգացումը և քաղաքակրթությունը գլոբալ մարտահրավերների համատեքստում; Թեմա վեցերորդ: Պատերազմ և ահաբեկչություն: Հայկական ահաբեկչության առանձնահատկությունները; Թեմա յոթերորդ: Անվտանգություն: Ազգային հոգևոր-բարոյական անվտանգություն; Կրթությունը և գիտելիքը որպես ազգային անվտանգություն; Թեմա ութերորդ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում; Թեմա իններորդ: Բանականությունը, բարոյականությունը և հումանիզմը որպես գլոբալ հիմնախնդիրների հաղթահարման միջոցներ:
650 1 4 _aՓիլիսոփայություն
_96903
700 1 _aՍարգսյան, Ա. Հ.
_eհեղ.
_4aut
_91327
700 1 _aՍարգսյան Ս.
_eխմբ.
_4edt
_91327
700 1 _aՎարդանյան, Ա.
_eխմբ.
_4edt
_98054
856 _febooks
_uhttp://library.asue.am/open/5993.pdf
_yԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ
942 _2udc
_cBK