000 01245nam a2200229 u 4500
001 001020967
005 20160128171745.0
008 140527s2014 ai fra 0 arm d
041 0 _aarm
100 1 _aԱյվազյան, Նորայր Լևոնի
_93254
245 1 0 _aՆերդրումային միջավայրը և ներդրումների արդյունավետությունը տնտեսության իրական հատվածում (ՀՀ նյութերով) :
_bՍեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /
_cՆ.Լ.Այվազյան.
260 _aԵրևան,
_c2014.
300 _a32 էջ.
502 _aԳիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Յու.Մ.Սուվարյան
502 _aՀՊՏՀ
650 1 4 _aՏնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
_91474
655 7 _aՍեղմագիր
_951
710 2 _aՀՊՏՀ
_91117
710 2 _aՀՀ ԿԳՆ
_92480
856 4 _fethesis
_uhttp://library.asue.am/books/t493.pdf
942 _2udc
_cDS
999 _c493
_d493