000 00837nab a22001937a 4500
005 20160307091319.0
008 150611s ai ||||||g||||||| ||arm|
022 _a1829-1864
041 0 _aarm
100 1 _aՄիրզոյան, Վալերի
_9776
245 1 0 _aՍիմոն Զավարյանը հանրային կառավարման ժողովրդավարացման ուղիների մասին /
_cՎալերի Ա. Միրզոյան
300 _a12 էջ.
650 1 4 _aԺողովրդավարություն
_91466
650 1 4 _aՀանրային կառավարում
_91467
760 _b
773 0 _t«ՎԷՄ» համահայկան հանդես
_g2015թ. N 1(49) - հունվար-մարտ (172-182 էջ)
_dԵրևան, հրատ. «ՎԷՄ հանդէս» ՍՊՀ
856 4 _feart2
_uhttp://library.asue.am/open/art2689.pdf
942 _2udc
_cART
999 _c2689
_d2689