000 01452nam a2200277 u 4500
001 001065138
005 20150602155933.0
008 150311s2015 ai |||||||||||||||||arm d
020 _a9789993068419
041 0 _aarm
245 0 0 _aՄագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության հոգեբանական գործոնները /
_cՌ.Վ. Աղուզումցյան, Լ.Հ. Պետրոսյան, Ա.Ռ. Խաչատրյան, Ն.Ա. Զեյնալյան ; ՀՀ պետ. կառավարման ակադեմիա .
260 _aԵրևան :
_bՀՀ պետ. կառավարման ակադեմիա,
_c2015.
300 _a108 էջ :
_bնկ., աղ.
650 1 4 _aՄագիստրանտների հոգեբանական առանձնահատկությունները
_91261
650 1 4 _aՇարունակական կրթություն
_91262
650 1 4 _aԿրթության կառավարում
_91263
650 1 4 _aԿրթական հոգեբանություն
_91264
650 1 4 _aՀոգեբանություն
_xՈւսանողներ
_91265
650 1 4 _aԿրթության կազմակերպում
_91266
700 1 _aԱղուզումցյան, Ռ.Վ.
_91267
700 1 _aՊետրոսյան, Լ.Հ.
_91268
700 1 _aԽաչատրյան, Ա.Ռ.
_91269
700 1 _aԶեյնալյան, Ն.Ա.
_91270
710 2 _aՀայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա
_91271
942 _2udc
_cBK
999 _c2609
_d2609