ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 1229 results. Subscribe to this search

|
21. Խաղողագինեգործական ենթահամալիրի արտադրանքի գնագոյացման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Խ.Ս. Պապյան.

by Պապյան, Խաչատուր Սերյոժայի | ՀՀ ՖԷՆ, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2001Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., պրոֆ. Կ.Ա.Գրիգորյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
22. Макроэкономические проблемы повышения инвестиционной привлекательности Республики Армения : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» /вление хозяйством и его отраслями / М.Р. Алексанян.

by Алексанян, Марк Рубенович | МФЭ РА Институт экономических исследований.

Publisher: Ереван : Б. и., 2001Dissertation note: Науч. рук.: д-р э.н. В.Б.Бостанджян Other title: Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային գրավչության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները. Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
23. Նորարարությունների ներդրման և օգտագործման տնտեսական հիմնախնդիրները առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Վ. Հովասափյան; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ինստ.

by Հովասափյան, Արսեն Վրույրի | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ.,պ. Ա.Խ. Մարկոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
24. Производительность труда и резервы ее роста в текстильной промышленности (по материалам Армянской ССР) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.21 - «Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями» / Ю.В. Манукян

by Манукян, Юрий Вагаршакович | Научно-исследовательский институт экономики и планирования при госплане АРМ ССР.

Publisher: Ереван : Б. и., 1985Dissertation note: Науч. рук.: д-р экон. наук, проф. А.Б. Аванесян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
25. Совершенствование внешнеэкономической деятельности торгово-посреднических организаций (по материалам торговли потребительских товаров РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.02- "Экономика, управление хозяйством и его отраслями" и 08.00.06- "Мировая экономика" / Л.А. Аветисян; АГЭУ.

by Аветисян, Лилия Альбертовна | Армянский государственный экономический университет.

Publisher: Ереван : Б. и., 2008Dissertation note: Н. р. : к.э.н., п. С.А. Буланикян Other title: Առևտրամիջնորդ կազմակերպությունների արտաքին տնտեսական գործունեության կատարելագործումը (ՀՀ սպառողական ապրանքների առևտրի նյութերով) :Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» և Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 377] (1). Location(s): գրադարան 377.
26. Գյուղատնտեսության ապահովագրության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում: Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Գ.Հայրապետյան

by Հայրապետյան, Վահե Գևորգի | ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ.տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան Ա.Հ.. 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՜ տնտ. դ-ր, պր-ր Բայադյան Աշոտ Հակոբի Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
27. Անվճարունակության հիմնախնդիրները առևտրային կազմակերպությունների կառավարման գործընթացում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ն.Հ.Հարությունյան.

by Հարությունյան, Նաիրի Հենրիկի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2003Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Հ.Լ.Սարգսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
28. Գյուղատնտեսության ապահովագրության իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ս.Ա. Մարգարյան

by Մարգարյան, Սամվել Արշալույսի | ՀՀ ՖԷՆ, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան :, 2006Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Խ. Մարկոսյան Other title: Проблемы осуществления сельскохозяйственного страхования в Республике Армения : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями».Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
29. Անվճարունակության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով) : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Տ.Գ. Սահակյան

by Սահակյան, Տիգրան Գեորգիի | ՀՀ ՖԷՆ Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2003Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր Ա.Հ. Մարկոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
30. Совершенствование корпоративного управления как фактор снижения коррупцирнных рисков (на примере АО РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика, управление хозяйством и его отраслями» / Л.Л. Суджян.

by Суджян, Левон Лазаревич | Ереванский государственный университет.

Publisher: Ереван, 2006Dissertation note: Науч. рук.: д-р э.н., проф. Г.Л.Саркисян Other title: Կորպորատիվ կառավարման կատարելագործումը որպես կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործոն (ՀՀ ԲԸ օրինակով) Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
31. Совершенствование организационных структур управления в промышленности (на примере промышленных предприятий НКР) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / Б.В. Габриелян.

by Габриелян, Белла Валерьевна | МФЭ РА, Институт экономических исследований.

Publisher: Ереван : Б. и., 2001Dissertation note: Науч. рук.: д-р э.н., проф. Ю.М.Суварян Other title: Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների կատարելագործումը արդյունաբերության մեջ (ԼՂՀ-ի արդյունաբերական ձեռնարկությունների օրինակով). Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
32. Совершенствование экономического мехнизма освоения производства новой продукции (на примере электротехнической промышленности Армянской ССР) : Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.05 - Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства / А.С. Оганесян

by Оганесян, Айказ Суренович | Министерство высшего и среднего специального образования АрмССР | Ереванский институт народного хозяйства.

Publisher: Ереван 1980Dissertation note: Науч. рук.: д.-р экон. наук, профессор А.С. Киракосян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
33. Совершенствование планирования научно-технического прогресса в перерабатывающей промышленности госагропрома Армянской ССР : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.05 - «Экономика, планирование и организация управления народным хозяйством» / Р.М. Багдасарян

by Багдасарян, Роза Мамиконовна | Мин. нар. обр. Арм.ССР, Ереванский институт народного хозяйства.

Publisher: Ереван : Б. и., 1989Dissertation note: Науч. рук.: д.-р эк. наук проф. А.С. Киракосян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
34. Խնայողությունները, ներդրումները և տնտեսական աճը (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Հ.Կոչնակյան.

by Կոչնակյան, Արթուր Հովհաննեսի | Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2003Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Ե.Կիրակոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
35. Գյուղատնտեսության վարկավորման ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունն ու դրանց գնահատումը (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Մ.Ա.Պետրոսյան.

by Պետրոսյան, Մանուկ Անդրանիկի | ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ.տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Հ.Բայադյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
36. Совершенствование организации банковского надзора за деятельностью кредитных организаций Республики Армении : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» / К.Р. Мирзаханян

by Мирзаханян, Kарлен Рубенович | Тульский государственный университет.

Publisher: Тула 2011Dissertation note: Науч. рук.: д-р экономических наук., проф. В.И.Белоцерковский Other title: .Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
37. Совершенствование организации и оплаты труда в стационарных медицинских учреждениях РА : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / О.Ю.Абрамян

by Абрамян, Оксанна Юрьевна | Ереванский государственный экономический институт.

Publisher: Ереван, 2003Dissertation note: Науч. рук.: д‐р.экон.наук., проф. М.Е. Петросян Other title: Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կատարելագործումը ՀՀ ստացիոնար բժշկական հիմարկներում : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
38. Совершенствование организации и управления производством мебели в Армянской ССР : Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.21 - «Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями» / С.А. Симонян

by Симонян, Сережа Амаякович | Мин-во высшего и среднего специального обр. Армянской ССР | Ереванский институт народного хозяйства.

Publisher: Ереван : Б. и., 1986Dissertation note: Науч. рук.: д-р экон. наук, проф. А.Б. Аванесян Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
39. Մակրոցուցանիշների միջազգային համադրումների արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը : Սեղմագիր - Ը.00.05- «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ․Հ․ Ասատրյան

by Ասատրյան, Հայկ Հարությունի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2006Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ.թ., դոց. Մ.Վ.Ֆահրադյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
40. Совершенствование отраслевой структуры экономики как залог обеспечения экономической безопасности (на примере НКР) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.01- "Экономическая теория" / Б.Е.Петросян.

by Петросян, Белла Тахировна | Ереванский государственный университет | МОН РА.

Publisher: Ереван, 2008Dissertation note: Науч. рук.: к.э.н., проф. А.Марзпанян Other title: Տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործումը որպես տնտեսական անվտանգության ապահովման գրավական (ԼՂՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
| | | | | | | Яндекс.Метрика |