<![CDATA[ASUE Search for 'itemtype=BK and yr,st-numeric=2014-2015 and holdingbranch:ASUE and su-to:Հոգեբանություն and su-to:Հոգեբանություն and holdingbranch:ASUE and au:Խաչատրյան, Ա.Ռ and su-to:Կրթության կազմակերպում']]> http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=itemtype%3DBK%20and%20yr%2Cst-numeric%3D2014-2015%20and%20holdingbranch%3AASUE%20and%20su-to%3A%C3%95%C2%80%C3%95%C2%B8%C3%95%C2%A3%C3%95%C2%A5%C3%95%C2%A2%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%B6%20and%20su-to%3A%C3%95%C2%80%C3%95%C2%B8%C3%95%C2%A3%C3%95%C2%A5%C3%95%C2%A2%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%B6%20and%20holdingbranch%3AASUE%20and%20au%3A%C3%94%C2%BD%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B9%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%BF%C3%96%C2%80%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%2C%20%C3%94%C2%B1.%C3%95%C2%8C%20and%20su-to%3A%C3%94%C2%BF%C3%96%C2%80%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%20%C3%95%C2%AF%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%A6%C3%95%C2%B4%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%AF%C3%95%C2%A5%C3%96%C2%80%C3%95%C2%BA%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%B4&format=rss2 0 20