ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 208 results. Subscribe to this search

|
181. Լոռու մարզի արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման և տարածքային կազմակերպման տնտեսաաշխարհագրական հիմնահարցերը : Սեղմագիր - ԻԴ.00.20 - «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ռ.Հ.Հարությունյան.

by Հարությունյան, Ռաֆայել Հրայրի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2005Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Ա.Մելքումյան Other title: Экономико-географические проблемы перспективного развития и территориальной организации промышленности Лорийского марза Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 24.00.20 - "Экономическая, социальная и политическая география".Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
182. Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան : [130000 բառ և դարձվածքային միավոր] / Ա.Մ. Սուքիասյան; Խմբ.՝ Լ.Գ. Մանուկյան և ուրիշ.; ԵՊՀ.

by Սուքիասյան, Աշոտ Մուրադի, 1922-2007 | Մանուկյան, Լ.Գ [խմբ.] | Սարգսյան, Հ.Գ [խմբ.] | Պետրոսյան, Դ.Վ [խմբ.] | Պետրոսյան, Հակոբ Բաղդասարի, 1928- [խմբ.] | Յավրյան, Մ.Գ [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2003Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 801.3=919.81 Ս-982.
183. Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա : Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ ; Կազմ.՝ Պ. Շարաբխանյան.

by Շարաբխանյան, Պավել Եսայու [կազմ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1987Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 491 Հ-282.
184. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ : Դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար / ԵՊՀ. ; Յու.Ս. Ավետիսյան, Ա.Լ. Սարգսյան, Ն.Վ. Ներսիսյան և ուրիշ.

by Ավետիսյան, Յուրի Սրապիոնի, 1961- [հեղ.] | Սարգսյան, Լիանա Սամվելի [հեղ.] | Ներսիսյան, Ն.Վ [հեղ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2016Other title: Армянский язык и культура речи | Armenian language and rhetorics.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 81 Հ-282] (1). Location(s): Ուս. ընթերցասրահ 81 Հ-282.
185. Սղաճը, նրա դրսևորման առանձնահատկությունները և մակրոտնտեսական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ջ.Ղահրամանյան.

by Ղահրամանյան, Հասմիկ Ջեվիկի | ՀՀ ԿԳՆ | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2003Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ. Գ.Ա.Ղարիբյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
186. Երևան 1920-1967 / Ա.Պ. Սիմոնյան; Խմբ.՝ Զ. Կիրակոսյան ; ԵՊՀ.

by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, 1922-1994 | Կիրակոսյան, Զ [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Միտք, 1968Other title: Ереван 1920-1967.Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 9 Ս-50.
187. Հողի էկոլոգիա [electronic resource] : Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / Կ.Ա. Ղազարյան, Հ.Է. Խաչատրյան, Կ.Վ. Գրիգորյան; ԵՊՀ.

by Ղազարյան, Կարեն Արամայիսի | Խաչատրյան, Հրանտ Էդիկի | Գրիգորյան, Կառլեն Վաղարշակի, 1946- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ, 2016Online access: Թվային տարբերակը հասանելի է միայն ՀՊՏՀ ուսանողներին՝ գրադարանի համակարգիչներից: Availability: No items available
188. Անիի պատմություն : [2 գ.] / Թ.Խ.Հակոբյան; ԵՊՀ.

by Հակոբյան, Թադևոս Խաչատուրի, 1917-1989 | Պողոսյան, Սերոբ Պողոսի, 1904-1983 [խմբ.] | Ուլուբաբյան, Բագրատ Արշակի, 1925-2001 [գրախոս.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1980Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 9(47.925) Հ-177.
189. Արդի արևմտյան սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա : Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ ; [գիտ. խմբ.՝ Ա.Ե. Մկրտիչյան].

by Մկրտիչյան, Արթուր Երվանդի, 1966- [խմբ] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ, 2008Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 301 Ա-858.
190. Կաշի-կոշկեղեն ապրանքների ապրանքագիտություն / Հ.Վ. Պողոսյան ; ԵՊՀ.

by Պողոսյան, Հակոբ Վահանի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ. , 1970Online access: Թվային տարբերակը հասանելի է միայն ՀՊՏՀ ուսանողներին՝ գրադարանի համակարգիչներից: Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (6). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 6.0026 Պ-79] (1).
Location(s): Գրապահոց 6.0026 Պ-79.
191. Փողի առաջարկը և դրա կարգավորումը Հայաստանում : Ատենախոսություն - Ը.00.01 - «Տնտեսագիտության տեսություն» և Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկ» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Վ. Գյուլումյան.

by Գյուլումյան, Արայիկ Վլադիմիրի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2000Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Շ.Ս.Մարգարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
192. Մեծ Բրիտանիա : Տնտեսական և քաղաքական աշխարհագրություն : Դասախոսություն / Գ.Ե. Ավագյան; ԵՊՀ. Տնտ. աշխարհ. ամբ.

by Ավագյան, Գրիգոր Երեմի, 1928-2005 | Երևանի պետական համալսարան. Տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն.

Publisher: Երևան : Միտք, 1965Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 338 :91(42) Ա–77.
193. Անի մայրաքաղաք / Թ.Խ. Հակոբյան ; ԵՊՀ.

by Հակոբյան, Թադևոս Խաչատուրի, 1917-1989 | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ, 1988Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 9(47.925) Հ-177.
194. Հայ փիլիսոփայության պատմություն : (Սկզբից մինչև մեր օրերը) / Հ. Գաբրիելյան; Խմբ.՝ Հ.Ղ. Միրզոյան; ԵՊՀ.

by Գաբրիելյան, Հենրի Գաբրիելի | Միրզոյան, Հրաչիկ Ղազարի, 1940- [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1976Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (5). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 1Փ(47.925) Գ-13] (1).
Location(s): Գրապահոց 1Փ(47.925) Գ-13.
195. Հայ մեթոդաբանական միտքը V-VII դարերում : Սեղմագիր - Թ.00.02 - «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Լ.Սարգսյան.

by Սարգսյան, Հովհաննես Լավրենտի | Երևանի պետական համալսարան | ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2002Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ փ.գ.դ-ր, պրոֆ. Կ.Ա.Միրումյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
196. Հայ գրականության մեթոդիկա : [Ուս. ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար] / Թ.Գ. Ջուհարյան; ԵՊՀ.

by Ջուհարյան, Թորգոմ Գևորգի, 1905-1988 | Երևանի պետական համալսարան.

Edition: 2-րդ հրատ.Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1980Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 808 Ջ-92.
197. Հին Հունաստանի պատմություն : Դասագիրք բուհերի պատմության ֆակուլտետների ուսանողների համար / Խմբ.՝ Վ.Ի. Ավդիև և ուրիշ.; Թարգմ.՝ Գ. Հարությունյան; ԵՊՀ.

by Հարությունյան, Գ [թարգմ.] | Ավդիև, Վ.Ի [խմբ.] | Բոկշչանին, Ա.Գ [խմբ.] | Պիկուս, Ն.Ն [խմբ.] | Երևանի պետական Համալսարան.

Publisher: Երևան : Եր. համալս. հրատ., 1982Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 9(38) Հ-590.
198. Հայ քաղաքական մտքի պատմություն / Հ.Գ. Մանուչարյան; ԵՊՀ.

by Մանուչարյան, Հենզել Գերասիմի, 1944- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ, 2013Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 941.32 Մ-287.
199. Հայ ժողովրդի պատմություն : Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը / Խմբ.՝ Մ.Գ. Ներսիսյան ; Հեղ. կոլ.՝ Գ.Խ. Սարգսյան, Թ.Խ. Հակոբյան, Ա.Գ. Աբրահամյան և ուրիշ. ; ԵՊՀ.

by Սարգսյան, Գագիկ Խորենի, 1926-1998 | Հակոբյան, Թադևոս Խաչատուրի, 1917-1989 | Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, 1903-1983 | Ներսիսյան, Մկրտիչ Գեղամի, 1909-1999 [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Edition: 2-րդ, լրացված հրատ.Publisher: Երևան : Եր. համալս. հրատ., 1985Other title: История армянского народа : С древнейших времен до наших дней.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 9(47.925) Հ-37] (4). Location(s): Ուս. ընթերցասրահ 9(47.925) Հ-37.
200. Հայ ժողովրդի պատմություն : Սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը / Հ.Գ. Ժամկոչյան, Ա.Գ.Աբրահամյան, Ս.Տ. Մելիք-Բախշյան, Ս.Պ. Պողոսյան ; ԵՊՀ.

by Ժամկոչյան, Հայկազ Գևորգի, 1909-1981 | Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, 1903-1983 | Մելիք-Բախշյան, Ստեփան Տիգրանի, 1924-1998 | Պողոսյան, Սերոբ Պողոսի, 1904-1983 | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1975Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 9(47.92) Ժ-22] (1). Location(s): ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ (Զեյթունի մասնաճյուղ) 9(47.92) Ժ-22.
| | | | | | | Яндекс.Метрика |