ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 208 results. Subscribe to this search

|
161. Արտաքին առևտրի բանկային սպասարկման հիմնախնդիրները և դրա առանձնահատկությունները Հայաստանում : Ատենախոսություն - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Խ.Վ. Կազազյան.

by Կազազյան, Խաչատուր Վոլոդյայի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 1998Dissertation note: ԵՊԺԻԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Ա.Ղարիբյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
162. Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա՚.Վ.Յորդանյան.

by Յորդանյան, Արթուր Վաչագանի | Երևանի պետական համալսարան | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն.

Publisher: Երևան, 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ Հ.Ա. Մարզպանյան Other title: Теоретические проблемы государственного регулирования внешней торговли (на примере РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.01- "Экономическая теория" /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
163. Լիզինգը և նրա ներդրման հիմնահարցերը անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ռ. Մարտիրոսյան

by Մարտիրոսյան, Արման Ռուբիկի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Վ.Հովսեփյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
164. Մտավոր սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ս.Գալստյան

by Գալստյան, Համազասպ Սոխակի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան 2003Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Խ.Մարկոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
165. Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում : (1909 թ. ապրիլ) / Հրաչիկ Սիմոնյան; ԵՊՀ.

by Սիմոնյան, Հրաչիկ Ռուբենի, 1928- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2009Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 941 Ս–504.
166. Գրական աշխարհաբարը և արևելահայ պատմավեպի լեզուն (19-րդ դար) / Լ. Եզեկյան ; ԵՊՀ.

by Եզեկյան, Լևոն Կորյունի, 1941- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1990Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): Գրապահոց 491.54 Ե-193.
167. Մովսես Խորենացու դարը : [Մենագրութ.] / Ա.Վ. Մուշեղյան, ԵՊՀ.

by Մուշեղյան, Ալբերտ Վարազդատի, 1931- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան ։ : Ա. հ., 2007Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 941Մ-971.
168. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունների մոդելավորումը ՀՀ տարածաշրջանային միավորների համար : Սեղմագիր - Ը.00.08 - «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Նաիրուհի Մխիթարի Ջրբաշյան.

by Ջրբաշյան, Նաիրուհի Մխիթարի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր Ա.Հ. Առաքելյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
169. Մարդու էկոլոգիա և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա [electronic resource] : Ուսումնական ձեռնարկ / Կ.Վ. Գրիգորյան, Ծ.Ի. Ադամյան ԵՊՀ.

by Գրիգորյան, Կառլեն Վաղարշակի, 1946- | Ադամյան, Ծովինար Իշխանի, 1939- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2014Online access: Թվային տարբերակը հասանելի է միայն ՀՊՏՀ ուսանողներին՝ գրադարանի համակարգիչներից: Availability: No items available
170. Անշարժ գույքի գնահատման համակարգի զարգացումը Հայաստանում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Հ.Գրիգորյան.

by Գրիգորյան, Վահագն Հրայրի | ՀՀ ԿԳՆ, Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2004Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Բ. Եղիազարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
171. Գեղամա և Վարդենիսի հրաբխային լեռնավահաններում մթնոլորտային տեղումների ներծծման չափանիշները և ջրօգտագործման հիմնախնդիրը սեփականաշնորհման պայմաններում : Սեղմագիր - ԺԱ 00.01- «Ֆիզիկական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Յ. Սայադյան

by Սայադյան, Համիկ Յախշիբեկի | Երևանի պետական համալսարան. Աշխարհագրական ֆակուլտետ.

Edition: Закономерности инфильтрации атмосферных осадков и проблема водопользования на Гегамском и Варденисском нагорьях в условиях приватизации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности - 11.00.01 - "Физическая география"Publisher: Երևան, 2000Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
172. Հայոց գրերը : [Հայ մատենագրության պատմություն] / Հ.Հ. Աճառյան; Խմբ.՝ Էդ.Բ. Աղայան.

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, 1876-1953 | Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, 1913-1991 [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Հայաստան, 1984Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): Գրապահոց 491.54 Ա-501.
173. Հայոց պատմություն : Հիմնահարցեր : Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը : Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտ. ֆակուլտ. համար / Տիտղթ. դարձերեսին Մ.Ա. Կատվալյան, Պ. Հովհաննիսյան և ուրիշ.; Խմբ.՝ Հ.Ռ. Սիմոնյան ; ԵՊՀ, Հայոց պատմ. ամբիոն.

by Սիմոնյան, Հրաչիկ Ռուբենի, 1928- [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմության ամբիոն.

Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2000Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (7). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 9(47.925) Հ-282] (3).
Checked out (8).
Location(s): Գրապահոց 9(47.925) Հ-282.
174. Հայոց պատմություն / Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցի ; Աշխ. թարգմ. և ծանոթ.՝ Գ.Բ. Թոսունյան ; ԵՊՀ.

by Հովհաննես Դրասխանակերտցի, 845-929 | Թոսունյան, Գևորգ Բաբկենի, 1934- [թարգմ., առաջաբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1996Other title: Պատմութիւն հայոց.Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (3). Location(s): Գրապահոց 9 Հ-853.
175. Հայոց պատմություն / Ագաթանգեղոս; Աշխարհ. թարգմ. և ծանոթագր.՝ Ա. Տեր-Ղևոնդյան; Հրատ. պատր.՝ Գ. Անանյան; ԵՊՀ.

by Ագաթանգեղոս, IV | Տեր-Ղևոնդյան, Արամ Նահապետի, 1928-1988 [թարգմ., ծանոթագր.] | Անանյան, Գառնիկ Գուրգենի, 1934-2007 [կազմ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1983Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 9(47.925) Ա-17.
176. Հայոց ծածկանունների բառարան : (8.000 հեղինակի 25.000 ծածկանուն) / Բ.Մ. Հովակիմյան ; Խմբ.՝ Լ.Գ. Մանուկյան ;ԵՊՀ.

by Հովակիմյան, Բախտիար Մարդանի, 1926- | Մանուկյան, Լ.Գ [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2005Other title: Словарь армянских псевдонимов | Dictionary of Armenian pseudonyms.Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (4). Location(s): Գրապահոց Հ-843.
177. Հայոց շարժումային լեզվի բացատրական բառարան : (Շարժութարան) / Երջանիկ Գևորգյան ; Խմբ.՝ Ա. Մադոյան ; ԵՊՀ.

by Գևորգյան, Երջանիկ Հունանի, 1935- | Մադոյան, Արշակ Գևորգի, 1938- [խմբ.] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2003Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (3). Location(s): Գրապահոց 809 Գ-479.
178. Հայոց ինքնության հարցեր [electronic resource] : Գիտական հոդվածների ժողովածու / ԵՊՀ; Խմբ. Ս.Ա. Զաքարյան

by Զաքարյան, Ս.Ա [Խմբ. ] | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Լիմուշ, 2014Online access: Թվային տարբերակը հասանելի է միայն ՀՊՏՀ ուսանողներին՝ գրադարանի համակարգիչներից: Availability: No items available
179. Միջին հայերենի բառարան / Ռ.Ս. Ղազարյան, Հ.Մ. Ավետիսյան; ԵՊՀ.

by Ղազարյան, Ռուբեն Սերոբի, 1940- | Ավետիսյան, Հենրիկ Միսակի, 1928- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1987Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 03(491) Ղ-158.
180. Հայոց լեզվի ոճագիտություն : (Ուս. ձեռնարկ) / Լևոն Եզեկյան ; ԵՊՀ.

by Եզեկյան, Լևոն Կորյունի, 1941- | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան : Եր. համալս. հրատ, 2003Other title: Ոճագիտություն.Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): Գրապահոց 4 Ե-193.
| | | | | | | Яндекс.Метрика |