<![CDATA[ASUE Search for 'au:"Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն" and location:STRHALL and location:STACK']]> http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=au%3A%22%C3%95%C2%80%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%BD%C3%95%C2%BF%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%C3%95%C2%AB%20%C3%95%C2%80%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%C3%96%C2%80%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%BA%C3%95%C2%A5%C3%95%C2%BF%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%20%C3%95%C2%AF%C3%96%C2%80%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%20%C3%96%C2%87%20%C3%95%C2%A3%C3%95%C2%AB%C3%95%C2%BF%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%B6%20%C3%95%C2%B6%C3%95%C2%A1%C3%95%C2%AD%C3%95%C2%A1%C3%96%C2%80%C3%95%C2%A1%C3%96%C2%80%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%A9%C3%95%C2%B5%C3%95%C2%B8%C3%96%C2%82%C3%95%C2%B6%22%20and%20location%3ASTRHALL%20and%20location%3ASTACK&format=rss2 0 20