ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 597 results. Subscribe to this search

|
121. Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ. պատճառներ, հակաճգնաժամային միջոցառումներ և դասեր / Վ.Լ. Հարությունյան; Խմբ.՝ Յու. Սուվարյան; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստ.

by Հարությունյան, Վլադիմիր Լիպարիտի, 1957- | Սուվարյան, Յուրի Միքայելի, 1943- [խմբ.] | Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ.

Publisher: Երևան : Գիտություն, 2009Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 336 Հ-422] (2).
Location(s): Գրապահոց 336 Հ-422.
122. Մարքեթինգային տեղեկատվություն և մարքեթինգային հետազոտություն : (Դասախոսություն) / Շ.Ս. Սահակյան ; ԵՊՏԻ.

by Սահակյան, Շիրակ Սահակի | Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան : Տնտեսագետ, 2006Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (20). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 339 Ս–150] (3).
Location(s): Գրապահոց 339 Ս–150.
123. Մագիստրոսական ատենախոսության կատարման և պաշտպանության կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ / Կազմ.՝ Կ.Հ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Կարախանյան; ՀՊՏՀ.

by Գրիգորյան, Կ.Հ [կազմ.] | Կարախանյան, Ս.Ա [կազմ.] | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան : Տնտեսագետ, 2011Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (3). Location(s): Գրապահոց 378 Մ-123.
124. Ապահովագրական գործունեության կազմակերպման հիմունքները : Ուսումնական ձեռանրկ / Ք.Հ. Կյուրեղյան.

by Կյուրեղյան, Ք.Հ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2013Other title: Основы организации страховой деятельности Учебное пособие.Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 368 Կ-613] (3).
Location(s): Գրապահոց 368 Կ-613.
125. Экономическое сотрудничество стран БРИКС как основа многополярного мира [electronic resource] : Сборник докладов / Российский ин-т стратегических исслед. ; [под ред. С. В. Каратаева, Н. Н. Трошина]

by Каратаев, Сергей Вячеславович [ред.] | Российский институт стратегических исследований (Москва).

Publisher: Москва : Российский ин-т стратегических исслед. , 2015Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
126. Международные экономические отношения [electronic resource] : Учебник / Под ред. В.Е. Рыбалкина

by Рыбалкин, В.Е [ред.].

Edition: 9-е изд., перераб. и доп. Publisher: Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
127. Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ "Ինֆորմատիկայի հիմունքներ (ըստ կիրառման ոլորտների)" առարկայից : (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) / ՀՊՏՀ. Տնտես. ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբ. ; Ըդհ․ խմբ․՝ Վարդան Սարգսյան

by Սարգսյան, Վարդան [խմբ․] | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբ.

Publisher: Եր. : Տնտեսագետ, 2018Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (21). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 681 Հ-200] (5).
Checked out (180).
Location(s): Գրապահոց 681 Հ-200.
128. Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն : Ուս. ձեռնարկ / Գ. Կիրակոսյան, Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան ; Խմբ.՝ Գ.Ե. Կիրակոսյան.

by Կիրակոսյան, Գրիգոր Եղիշի, 1936- | Թավադյան, Միքայել | Գրիգորյան, Սամվել Ազատի | Կիրակոսյան, Գրիգոր Եղիշի, 1936- [խմբ.].

Publisher: Երևան : Տնտեսագետ, 2004Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (109). Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան [Call number: 33 Կ-530] (4).
Checked out (52).
Location(s): Գրապահոց 33 Կ-530.
129. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы [electronic resource] / Базельский комитет по банковскому надзору

by Базельский комитет по банковскому надзору. Отдел прессы и связей с общественностью.

Publisher: Б.м. : Банк международных расчетов 2004Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
130. Происхождение центральных банков [electronic resource] / Вера Смит ; [Пер. Е. Танхилевич ; Предисл. Л. Игера].

by Смит, Вера | Танхилевич, Е [пер.] | Игер, Лиланд [авт. предисл.].

Publisher: Москва : Ин-т нац. модели экономики, 1996Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
131. Համաշխարհային կապիտալիզմի ճգնաժամը [electronic resource] : [Բաց հասարակությունը վտանգված է] / Ջորջ Սորոս ; [Անգլ. թարգմ.՝ Լ. Զիլֆուղարյան].

by Սորոս, Ջորջ | Զիլֆուղարյան, Լեոնիդ [թարգմ.].

Publisher: Երևան : Նաիրի, 2000Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
132. Регулирование финансовых рынков [electronic resource] : Учебное пособие / О. В. Саввина.

by Саввина, О.В.

Edition: 2 е изд.Publisher: Москва : Дашков и К°, 2012Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
133. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты [electronic resource] / С.Р. Моисеев ; Моск. междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права

by Моисеев, С.Р | Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права.

Publisher: Москва : Б.и., 2003Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
134. Экономическая дипломатия в условиях глобализации [electronic resource] / Ред. Л.М. Капица

by Капица, Л.М [ред.].

Publisher: Москва : МГИМО, 2009Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
135. Синтетическая концепция стоимости [electronic resource] / Ю. Александров

by Александров, Юрий.

Publisher: Москва, 2011Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
136. Маркетинговый потенциал предприятия [electronic resource] : Монография / Т.Н. Батова, В.А. Крылова ; Российская акад. естествознания, Изд. дом Акад. естествознания

by Батова, Татьяна Николаевна | Крылова, Вероника Анатольевна.

Publisher: Москва : Издательский дом Академии Естествознания, 2016Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
137. Մաթեմատիկական մեթոդներն ու մոդելները տնտեսագիտության մեջ [electronic resource] : Խնդիրների և վարժությունների ժողովածու : Ուսումնական ձեռնարկ / Թ.Ա. Նալչաջյան, Վ.Թ. Նալչաջյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Նալչաջյան, Թորգոմ Աղաբեկի, 1938- | Նալչաջյան, Վահրամ Թորգոմի [կազմ.] | Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան : ՀՊՃՀ հրատ., 2005Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
138. Моделирование влияния развития экономики на окружающую среду [electronic resource] / Ин-т экономики КарНЦ РАН ; Под общей ред. П.В. Дружинина

by Дружинин, П.В [ред.] | Российская Академия Наук Карельский научный центра Институт экономики.

Publisher: Петрозаводск : Изд-во Карельского научн. центра РАН, 2009Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
139. Позицирование бизнеса в условиях конкуретной среды [electronic resource] : Методическое пособие / Лена Лукина

by Лукина, Лена.

Publisher: Москва, 2014Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: No items available
140. Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն / Ջ.Մ. Քեյնս; Առաջաբ. և խմբ.՝ Ա. Մարկոսյան, Ս. Դավոյան; Թարգմ.՝ Կ. Կիրակոսյան.

by Քեյնս, Ջոն Մեյնարդ | Մարկոսյան, Աշոտ Խաչատուրի, 1957- [առաջաբ. հեղ., խմբ.] | Դավոյան, Սամսոն Աշոտի, 1948- [առաջաբ. հեղ., խմբ.] | Կիրակոսյան, Կ [թարգմ.].

Publisher: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2006Other title: The general theory of employment and money.Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for loan: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): Գրապահոց 33 Ք-409.
| | | | | | | Яндекс.Метрика |