ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 1470 results. Subscribe to this search

|
841. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման ուղղությունները ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Գ.Մանուչարյան.

by Մանուչարյան, Վարդանուշ Գրիգորի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ. Ն.Հ.Շահնազարյան Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
842. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը (ՀՀ առողջապահական կազմակերպությունների նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Լ.Գ. Թովմասյան.

by Թովմասյան, Լուսինե Գառնիկի | Российско-армянский (Славянский) университет.

Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Յու.Մ.Սուվարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
843. Ստվերային տնտեսության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / ՀՊՏՀ. Ա. Հ. Առաքելյան

by Առաքելյան, Արտակ Հովհաննեսի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան , 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Վ. Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
844. Քաղաքային տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /

by Վարդանյան, Վարդան Նահապետի | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտեսագիտ. դ-ր, պրոֆ. Վ.Բ.Բոստանջյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
845. Социально-философская концепция формирования единого образовательного пространства СНГ в условиях глобализации : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.04 - "Социальная философия, этика" / П.С. Аветисян.

by Аветисян, Паркев Сергеевич | Ереванский государственный университет.

Publisher: Ереван, 2007Dissertation note: Офиц. оппоненты: д.-р философских наук, пр.-р Ю.А. Сухаревд.-р философских наук, пр.-р В.С. Туманянд.-р философских наук, пр.-р М.М. Хачатрян Other title: ԱՊՀ միասնական կրթական տարածքի ձևավորման սոցիալ-փիլիսոփայական հայեցակարգ գլոբալիզացման պայմաններում : Սեղմագիր - Թ.00.04 - «Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
846. Հայաստանի տնտեսության պետական կարգավորման հարկա‐բյուջետային լծակները ։ Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ս․Ա․ Ավագյան

by Ավագյան, Սամվել Աշոտի | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 1996Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` տնտ․ դ․‐ր պր․‐ր Է․Հ. Օրդյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
847. Քաղաքային բնակավայրի առողջապահաաշխարհագրական իրադրության գնահատում (Գյումրի քաղաքի օրինակով) : Սեղմագիր - ԻԴ.00.20 - «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Պ. Վալեսյան

by Վալեսյան, Անահիտ Պարգևի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան , 2004Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ աշխ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Ս. Մկրտչյան Other title: Оценка медико-географической ситуации городского поселения (на примере Гюмри) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 24.00.20 - "Экономическая, социальная и политическая география".Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
848. Հայաստանի սոցիալական ապահովության ռազմավարության սոցիոլոգիական վերլուծությունը / : Սեղմագիր - ԻԲ.00.03 - «Միջին մակարդակի տեսություններ» մասնագիտությամբ սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա. Ն. Բաբայան, ԵՊՀ.

by Բաբայան, Ալեքսեյ Նիկոլայի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2001Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ փ.գ.դ-ր փ.գ.դ-ր, պրոֆ. Լ.Հ.Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
849. Տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքների հաղթահարման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Ի. Տիգրանյան.

by Տիգրանյան, Վարսիկ Իշխանի | ՀՊՏՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ. տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Վ.Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
850. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Յու.Առաքելյան.

by Առաքելյան, Արտակ Յուրիկի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Խ.Մարկոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (4). Location(s): գրադարան .
851. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները(ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Արեգ Մկրտիչի Կարապետյան.

by Կարապետյան, Արեգ Մկրտիչի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր Ա. Մարկոսյան ; Թեման հաստ. է ԵՊՀ-ում Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
852. Տնտեսական մրցակցային միջավայրի ձևավորման և մրցակցության պաշտպանության պետական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ա. Մելքոնյան.

by Մելքոնյան, Հովսեփ Արայի | ՀՀ ՖԷՆ | Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2006Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Վ.Դարբինյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
853. Տնտեսական ազատության տեսության հիմնադրույթները և դրանց կիրառումը անցումային երկրներում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Յու. Հարությունյան

by Հարությունյան, Հովհաննես Յուրիկի | Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2005Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. թեկնածու, պրոֆ.Ի.Ե. Խլղաթյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
854. Стратегия управления экспортом товаров малого и среднего бизнеса и пути повышения ее эффективности (по материалам экспорта продовольственной продукции Республики Армения) : Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. эконом. наук по спец. : 08.00.02 - Экономика, управление хозяйством и его сферами / Н. Г. Мкртичян

by Мкртичян, Нарина Григорьевна.

Publisher: Ереван , 2017Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н., проф. А.М. Суварян ; Российско-Армянский университет . Other title: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ապրանքների արտահանման կառավարման ռազմավարությունը և դրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապրանքների արտահանման նյութերով) .Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
855. Քաղաքական մարքեթինգի կիրառական նշանակությունը նախընտրական արշավում (ՀՀ նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ս. Մկրտչյան

by Մկրտչյան, Արթուր Սուրենի | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Publisher: Երևան, 2017. Dissertation note: Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
856. Աշխատուժի միգրացիայի պետական կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Կ.Ռ.Եգանյան.

by Եգանյան, Կիմ Ռաֆիկի | Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Publisher: Երևան, 2005Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Վ.Ե.Խոջաբեկյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
857. Քաղաքական մշակույթը Հայաստանում : Սեղմագիր - ԻԳ. 00.01- «Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ. Հ. Ստեփանյան

by Ստեփանյան, Վահագն Հովհաննեսի | Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2001Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ փիլ.գիտ. թեկն. Լ.Ղ.Շիրինյան Other title: Политическая культура в Армении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата полтических наук по специальности - 23.00.01 - "История и теория политической науки" /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
858. Տնտեսական զարգացման հումանիզացումը. պատմական միտումը և ժամանակակից խնդիրները (տեսության և մեթոդաբանության հարցեր) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» և Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ա.Մարզպանյան. ՀՊՏՀ

by Մարզպանյան, Հարություն Ալեքսանի | Հայաստանի պետական տնտեսգիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2011Dissertation note: ՀՊՏՀ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
859. Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և ազգային անվտանգության կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ս.Ռ. Թադևոսյան; ՀՊՏՀ.

by Թադևոսյան, Սյունիք Ռուբենի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ., տ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Մ. Սուվարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
860. Պետության պարտքային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (տնտեսության և պրակտիկայի հարցեր) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Է.Ն.Հակոբյան.

by Հակոբյան, Էդուարդ Նորայրի.

Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Հ.Ի.Աղաջանյան ; ՀՀ ԿԳՆ, Երևանի պետական համալսարան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
| | | | | | | Яндекс.Метрика |