ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 1470 results. Subscribe to this search

|
1081. Բանկային համակարգի գործունեության բարելավման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր Ը.00.01 «Տեսական տնտեսագիտություն» և Ը.00.03 «ֆինանսներ,դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությունների գծով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Գ.Լ.Խանումյան.

by Խանումյան, Գայանե Լազրի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ.թեկն., պրոֆ. Ի.Ե.Խլղաթյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1082. Проблемы оценки и повышения конкурентоспособности экономики РА : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальностям : 08.00.02 - "Экономика, управление хозяйством и его отраслями" и 08.00.06 - "Мировая экономика" / М.Р.Сандоян.

by Сандоян, Мартин Рафаелович | Армянский государственный экономический университет.

Publisher: Ереван, 2009Dissertation note: Науч. рук.: ч.-к. НАН РА, д.э.н. А.Р.Дарбинян Other title: ՀՀ տնտեսության մրցունակության գնահատման և բարձրացման հիմնախնդիրները : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» և Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության..Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1083. Ջրային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական մեխանիզմի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Կ. Կարապետյան; ՀՊՏՀ.

by Կարապետյան, Աննա Կարապետի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան : 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ա. Գևորգյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1084. ՀՀ արդյունաբերության տարածքային զարգացումը տնտեսական անվտանգության համակարգում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Գ.Ս.Պարոնյան.

by Պարոնյան, Գագիկ Սուրիկի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Վ.Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1085. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Մ. Մովսիսյան.

by Մովսիսյան, Արշակ Մովսեսի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. թ., դոց. Ս.Լ.Մնացականյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1086. Կապիտալի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորման ֆինանսական հիմնախնդիրները (ոսկերչական արտադրատեսակների և ադամանդների արտադրության ՀՀ կազմակերպությունների նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Վ.Առաքելյան.

by Առաքելյան, Արթուր Վարդանի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., պրոֆ. Լ.Հ.Բադանյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1087. Ազգային տնտեսության անվտանգության խնդիրները համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ս. Ավետիսյան; ՀՊՏՀ.

by Ավետիսյան, Հրանտ Սերյոժայի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., դոց. Զ.Ա. ԹադևոսյանՀՊՏՀ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1088. Մրցունակ բիզնեսի հիմնական գծերը և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Հ.Արզումանյան; ՀՀ ԿԳՆ ԵՊՀ

by Արզումանյան, Աշոտ Հայկի | ԵՊՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Ա.Ղարիբյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1089. Հարկային համակարգի կառուցվածքային փոփոխության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինանակով) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ս.Վ.Գալստյան.

by Գալստյան, Սողոմոն Վանիկի | ՀՀ ԿԳՆ | ԵՊՀ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Ա.Ղարիբյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1090. Влияние электронной коммерции на поведение потребителей : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / А.Негахдари.

by Амирнима Негахдари | МОН РА | ЕГУ.

Publisher: Ереван, 2010Dissertation note: Науч. рук.: к.э.н., доц. А.Б.Егиазарян Other title: Էլեկտրոնային կոմերցիայի ազդեցությունը սպառողների վարքագծի վրա. Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար..Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1091. Влияние электронной коммерции на поведение потребителей : Влияние электронной коммерции на поведение потребителей : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» А.Негахдари.

by Амирнима Негахдари | ЕГУ.

Publisher: Ереван, 2010Dissertation note: Науч. рук.: к.э.н., доц. А.Б.Егиазарян Other title: Էլեկտրոնային կոմերցիայի ազդեցությունը սպառողների վարքագծի վրա. Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1092. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարման գործառույթների ռեսուրսային ապահովվածության համապատեսխանեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմագիր Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Գևորգյան.

by Գևորգյան, Ավետիս Գևորգի | ՀՀ ԿԳՆ | ԵՊՀ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր Հ.Կ.Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1093. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Ա.Բաբայան.

by Բաբայան, Ալբերտ Արթուրի | ՀՀ ԿԳՆ | ԵՊՀ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝տ.դ-ր Հ.Կ.Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1094. Մոնետար քաղաքականության ազդեցությունը գնաճի և ՀՆԱ-ի վրա : Սեղմագիր Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Է.Ա.Էվոյան.

by Էվոյան, Էդգար Ալբերտի | ՀՀ ԿԳՆ | ԵՊՀ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Հ.Առաքելյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1095. Մտավոր սեփականության առևտրայնացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / և կառավարում» / Կ.Ա.Գալոյան.

by Գալոյան, Կառլեն Աշոտի | ԵՊՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Լ.Ղանթարջյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1096. Проблемы и пути совершенствования системы банковского регулирования и надзора в Республике Армения : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - Ը.00.03 - «Финансы, денежное обращение и кредит» / Е.А. Суринкин; АГЭУ.

by Суринкин, Евгений Александрович | Армянский государственный экономический университет.

Publisher: Ереван : Б. и., 2008Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н.,доц. Э.М. СадоянАГЭУ Other title: Բանկային վերահսկողության և կարգավորման համակարգի հիմնախնդիրները և կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1097. «Բանկերի ֆինանսական գործառնությունների հաշվառման և ամփոփ ցուցանիշների վերլուծության հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով)» Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» և Ը.00.05- «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա․Ա․ Բայադյան; ՀՊՏՀ

by Բայադյան, Աննա Աշոտի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան 2008Dissertation note: Գիտ․ ղեկ․՝ տնտ․ դ‐ր, պր․‐ր Աղասի Զալիբեկի Սարգսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1098. Արտաքին պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Կ. Պետրոսյան; ՀՊՏՀ.

by Պետրոսյան, Արթուր Կարապետի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տգթ, պրոֆ. Գ.Ս. Աղաջանյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1099. ՀՀ ներքին պետական պարտքի մոդելավորումը : Սեղմագիր - Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Մ.Հ. Խչեյան

by Խչեյան, Մակիչ Համլետի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., դոց. Զ.Կ. Կիրակոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1100. ՀՀ առևտրային բանկերի կայունության բարձրացման հիմնախնդիրները : Սեղմագիր ‐ Ը.00.03-«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ս.Մ. Ջհանգիրյան; ՀՊՏՀ.

by Ջհանգիրյան, Սերգեյ Միշայի | ՀՊՏՀ.

Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., դոցենտ Լ.Տ. Ղալումյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
| | | | | | | Яндекс.Метрика |