ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Your search returned 1470 results. Subscribe to this search

|
1021. Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Մ.Սարգսյան.

by Սարգսյան, Արտակ Մարտինի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., տ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Լ.Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1022. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրները ՀՀ էներգետիկայի ոլորտում : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Մ.Ա. Մեհրաբյան

by Մեհրաբյան, Մինաս Ավետիքի.

Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտեսագիտության թեկնածու պրոֆ. Լ.Հ. Աղաջանյան ; ՀՀ ԿԳՆ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1023. Գովազդի արդյունավետությունը կազմակերպություններում (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Վ.Ա. Գերմանյան

by Գերմանյան, Վահրամ Աշոտի.

Publisher: Երևան, 2014 Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Միքայելի Սուվարյան ; ՀՀ ԿԳՆ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Online access: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1024. ՀՀ վարչատարածքային միավորների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները : Սեղմագիր - Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Լ.Ս.Խաչատրյան.

by Խաչատրյան, Լիլիթ Սարոյի | ԵՊՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., պրոֆ. Գ.Մ.ԱղաջանյանԵՊՀ Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1025. Проблемы и механизмы регулирования валютных рисков в банковской системе (на примере РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.03 - «Финансы, бухгалтерский учет» / Д.Э. Манукян,.

by Манукян, Давид Эдуардович.

Publisher: Ереван , 2014Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н., проф. Э.М. Сандоян ; Российско-Армянский (Славянский) университет Other title: Արժութային ռիսկերի կարգավորման հիմնախնդիրներն ու մեխանիզմները բանկային համակարգում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմ.՝ Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / .Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1026. Оценка эффективности и управление рисками технологических инвестиционных проектов : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его отраслями» / Н.Ю.Симонянц.

by Симонянц, Нана Юрьевна | Национальный Аграрный Унивеситет Армении.

Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: д.т.н., проф. Э.В.Карслян Other title: Տեխնոլոգիական ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատումը և ռիսկերի կառավարումը : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1027. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարաբնակեցման արդի համակարգի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման հիմնախնդիրները : Սեղմագիր - ԻԴ.03.02 - «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ս.Ա.Սուջյան.

by Սուջյան, Սերոբ Արամի | ՀՀ ԿԳՆ, Երևանի պետական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Գ.Մանասյան Other title: Предпосылки формирования и проблемы развития современной системы расселения Нагорно-Карабахской Республики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности - 24.03.02 - «Экономическая, социальная и политическая география».Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1028. Проблемы и механизмы выравнивания доходов населения (на примере РА) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.02 - «Экономика и управление хозяйством, его сферами» /

by Аветисян, Ани Григорьевна | Российско-Армянский (Славянский) университет.

Publisher: Ереван , 2014Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н., проф. Э.М. Сандоян Other title: Բնակչության եկամուտների համահարթեցման հիմնախնդիրներն ու մեխանիզմները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1029. Աուդիտի որակի ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /

by Շահբազյան, Լուիզա Դավիթի | Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Publisher: Երևան , 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., դոց. Հ.Գ. Մնացականյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1030. Ներգնա զբոսաշրջության արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Դավիթ Էդուարդի Խաչիյան .

by Խաչիյան, Դավիթ Էդուարդի | ՀՊՏՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան , 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ա. Գևորգյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1031. ՀՀ տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարական որոշումները : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության /

by Շուշանյան, Գոհար Աշոտի | Հայաստանի պետական տնտեսգիտական համալսարան | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան , 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. թ-ծու . դոցենտ Ա.Ս. Թադևոսյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1032. ՀՀ գյուղական բնակչության եկամուտների ձևավորման վիճակագրական վերլուծությունը : Սեղմագիր - Ը.00.05- «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Մ.Ս. Ավետիսյան.

by Ավետիսյան, Մարիետա Սոսիկի | ՀՊՏՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան, 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Գ.Վ.Վարդանյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1033. Փոքր և միջին առևտրային կազմակերպությունների վարկունակության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ռազմիկ Արշակի Միքայելյան .

by Միքայելյան, Ռազմիկ Արշակի | ՀՊՏՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան , 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ., պրոֆ. Ա.Ե. Զաքարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1034. Ուղղակի հարկերի հաշվարկման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /

by Մելքոնյան, Լիլիթ Աշոտի | ՀՊՏՀ | ՀՀ ԿԳՆ.

Publisher: Երևան , 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ. տնտ. դ-ր, պրոֆ. Վ.Լ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1035. Իրանի Սիսթանի և Բալուչեսթանի համալսարանների գործունեության գնահատումը DEA վերլուծության և Մալմքվիստի ցուցանիշի օգնությամբ : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Մ.Մ.Ռայենի.

by Ռայենի Մոհամմադ Մահալլաթի | Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Publisher: Երևան, 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Գ.Վ.Վարդանյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (2). Location(s): գրադարան .
1036. Հարկային բեռի կարգավորման արդի հիմնախնդիրներն առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Գայանե Արտիկի Խաչատրյան .

by Խաչատրյան, Գայանե Արտիկի | Հայաստանի պետական տնտեսգիտական համալսարան.

Publisher: Երևան , 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Բ. Սալնազարյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1037. ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները տնտեսավարման նոր պայմաններում : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / ՀՊՏՀ.

by Մինասյան, Միհրան Հրաչիկի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան , 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տնտեսագիտության դ-ր, պր.-ր Ա.Հ. Բայադյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1038. ՀՀ հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում : Սեղմագիր - Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /

by Մակարյան, Հայկ Անուշավանի | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ, տնտեսագիտության դ-ր, պր.-ր Վ.Լ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1039. Влияние антиокислителей и упаковки на продолжительность хранения филе замороженной рыбы "Кобия" : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности - 05.18.02 - «Технология переработки и производства продуктов животного происхождения» /

by Тахери, Насерович Шахруз | Государственный Аграрный Университет Армении.

Publisher: Ереван 2012Dissertation note: Науч. рук.: д.т.н., проф. А.А. Агабабян Other title: Հակաօքսիդանտների և փաթեթավորման ազդեցությունը սառեցրած "կոբիա" ձկան ֆիլեի պահպանման ժամկետի վրա : Սեղմագիր - Ե.18.02 - «Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /.Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
1040. Վարկային համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար /

by Միքայելյան, Արսեն Սեյրանի | ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Publisher: Երևան, 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Բ. Բոստանջյան Availability: Items available for reference: ՀՊՏՀ գրադարան (1). Location(s): գրադարան .
| | | | | | | Яндекс.Метрика |