ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Normal view MARC view ISBD view

Երիտասարդ գիտնական : ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ նստաշրջանի գիտական հոդվածների ժողովածու / Ռուբեն Հայրապետյան (խմբ. խորհ. նախագահ) / [Electronic resource]

Publisher: Երևան ; Տնտեսագետ, 2019Description: 468 էջ.ISBN: 978-9939-61-198-3.Online resources: ԿԱՐԴԱԼ ԱՌՑԱՆՑ
Contents:
ԱԲՈՎՅԱՆ Ա. ՀՀ արտահանման համեմատական առավելությունները; ԱԹԱՅԱՆ Է. ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները; ԱԼԲԵՐՏՅԱՆ Հ. Ֆինանսական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում; ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ Ս. ՀՀ փողի շուկայի ցուցանիշների վերլուծությունը 2008-2017 թթ ; ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Լ. Պետական պարտքի վիճակագրական վերլուծություն և կանխատեսում; ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Մ. Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում; ԱՍԼԱՆՅԱՆ Գ. ՀՀ բնակչության եկամուտների անհավասարության կառուցվածքի գնահատում; ԱՎԱԼՅԱՆ Է. Արտադրանքի ծավալի վրա նյութատարության ազդեցության վերլուծությունը; ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ա. Մանրածախ առևտրի շրջանառության շարժընթացը ՀՀ-ում; ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ա. Դոլարացման շարժընթացը Հայաստանում; ԲՈԻԴՈԻՄՅԱՆ Լ. Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման և թափոնների վերամշակման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում; ԳԱԼՈԻՍՏՅԱՆ Ի. Կրիպտոարժույթի ներկան և ապագան (տեսակետների քննական մեկնաբանում); ԳԵՈԳՋԱՅԱՆ Ռ. Ֆինանսական ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը որպես ՀՀ առևտրային բանկերի կայունության երաշխիք; ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ս. Հարկերը որպես ՀՀ պետբյուջեի եկամուտների գլխավոր աղբյուր; ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գ. Գույքային ապահովագրության համեմատական վերլուծությունը ՀՀ առավել խոշոր 2 ապահովագրական ընկերությունների տվյալներով; ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ն. ՀՀ միջազգային մրցունակության ցուցանիշների վերլուծություն; ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս. Վրաստան. զբոսաշրջությունը որպես տնտեսության առանցքային ուղղություն; ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Մ. էկոզբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում; ԴԱՎԹՅԱՆ Ա. Կենսաթոշակային համակարգերի կատարելագործման ուղիները ԱՊՀ երկրներում; ԵԳԱՆՅԱՆ Մ. Իրավաբանական անձանց վարկունակության գնահատման կառուցակարգերի և գործիքակազմի կատարելագործումը ՀՀ առևտրային բանկերում; ԵՂՈՅԱՆ Ա. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառավարման ուղիները ՀՀ-ում; ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Ա. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, միջազգային փորձը և դրա կիրառման կառուցակարգերը ՀՀ-ում; ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերը և դրանց միջազգային ինտեգրման ուղիները; ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերի ավանդների կազմն ու կառուցվածքը բնութագրող ցուցանիշները; ԹԱԹՈՍՅԱՆ Ք. ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները; ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ա. Աղքատության հիմնախնդիրը և հաղթահարման ուղիները; ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ Ա. ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման կառուցակարգերը; ԻՍԱՅԱՆ Լ. Ինստիտուտները որպես երկարաժամկետ տնտեսական աճի հիմնարար գործոն; ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային պորտֆելի առանձնահատկությունները և ներդրումները արժեթղթերի շուկայում; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա. Համերգային իրադարձությունների ՀՀ շուկան և դրանում առկա խնդիրները; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լ. Ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լ. ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունների վիճակագրական վերլուծություն; ԽԱՉԻԿՅԱՆ Լ. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականությունը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում; ՀՀ-ում զբոսաշրջության առկա վիճակը, խնդիրները և զարգացման հեռանկարները; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Գ. Գյուղատնտեսական ապահովագրության համաշխարհային փորձի ուսումնասիրություն; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Դ. Կրիպտոարժույթը և դրա տեսակները։ Մայնինգ; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Կ. Աղքատություն, դրա հիմնական պատճառները և ցուցանիշների վերլուծությունը ՀՀ-ում; ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ Ս. Ինտերնետ բանկինգ; ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ Ա. ՀՀ պետական պարտքը և դրա տնտեսական հետևանքները; ՀԱՐՈԻԹՑՈԻՆՅԱՆ Ս. ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի գործունեության վերլուծություն; ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Մ. ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները; ՀՈՎԱԿԻՄՑԱՆ Շ. Քրաուդֆանդինգի ձևավորման և զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում; ՂՈԻԿԱՍՅԱՆ Գ. Սոցիալական ցանցերի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում; ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Ա. Արարատի մարզի զարգացման տնտեսական հիմնախնդիրները; ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Մ. ՀՀ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերլուծություն; ՄԱՏԻՆՅԱՆ Ա. Ինովացիաների խթանման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում; ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Ա. Թորսթեյն Վեբլենի բիզնեսի և ինդուստրիայի հարաբերակցության համադրույթը և արդիականությունը; ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ք. Մարքեթինգի առանձնահատկությունները կինոարտադրությունում; ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ա. Սպառողների բավարարվածության գնահատում; ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ն. էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի արտադրությունը ՀՀ-ում; ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ս. ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման հեռանկարները; ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա. ՀՀ բնակչության սպառման ծավալի կոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծություն; ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ն. Պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները և ուղիները ՀՀ-ում; ՆԻԿՈԼԱՅԱՆ Մ. Վարկային սքորինգ. սքորինգային համակարգի արդյունավետության մոդելը; ՈՍԿԱՆՅԱՆ Ժ. ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի վերլուծություն; ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Դ, ԸՌՔՈՅԱՆ Ա. Հագուստի համաշխարհային արժեքային շղթայի բնութագիրը; ՊՈՂՈՍՅԱՆ Հ. ՀՀ ապահովագրական շուկան և նոր պրոդուկտները; ՊՐՈԻՏՅԱՆ Ս. Եկամտային հարկի դրույքաչափի փոփոխության ազդեցությունը ՀՀ առանցքային ոլորտների վրա: ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ Տ. ՀՀ տնտեսական աճը և տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի փոփոխությունները 2005-2017 թթ; ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա. Իրական արդյունավետ փոխարժեքի և ՀՀ արտահանման ու ներմուծման կապը; ՍԱՀԱԿՅԱՆ Վ. Բիթքոյնը որպես կրիպտոարժույթ. զարգացման հեռանկարները ՀՀ ֆինանսական շուկայում; ՍԱՆԱՄՅԱՆ Ս. Հիփոթեքային պարտատոմսերի միջազգային փորձն ու ՀՀ-ում զարգացման հեռանկարները; ՍԱՐԳՍՅԱՆ Լ. ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի վիճակագրական ուսումնասիրություն; ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ Ս. Հյուրատների զարգացման արդի միտումները և հեռանկարները ՀՀ-ում; ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Լ. ՀՀ բջջային կապի ծառայությունների հիմնախնդիրները; ՎԱՐՏԱՆՅԱՆ Ե. Ավանդների հաշվառումն ու վերլուծությունը ՀՀ առևտրային բանկերում; ՏԵՐՅԱՆ Դ. Արտարժույթի փոխարժեքը և դրա ազդեցությունը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի վրա; ՓԱՆՈՍՅԱՆ Ա. Կոնտենտ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը ՀՊՏՀ օրինակով; ՔՈՉԱՐՅԱՆ Մ. Օրգանական կոսմետիկայի արտադրության հնարավորություններն ու առկա խոչընդոտները Հայաստանում; ՔՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀ. Բանկային կապիտալի խոշորացման ազդեցությունը ՀՀ ֆինանսական շուկաների վրա:
No physical items for this record

ԱԲՈՎՅԱՆ Ա. ՀՀ արտահանման համեմատական առավելությունները; ԱԹԱՅԱՆ Է. ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները; ԱԼԲԵՐՏՅԱՆ Հ. Ֆինանսական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում; ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ Ս. ՀՀ փողի շուկայի ցուցանիշների վերլուծությունը 2008-2017 թթ ; ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Լ. Պետական պարտքի վիճակագրական վերլուծություն և կանխատեսում; ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Մ. Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում; ԱՍԼԱՆՅԱՆ Գ. ՀՀ բնակչության եկամուտների անհավասարության կառուցվածքի գնահատում; ԱՎԱԼՅԱՆ Է. Արտադրանքի ծավալի վրա նյութատարության ազդեցության վերլուծությունը; ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ա. Մանրածախ առևտրի շրջանառության շարժընթացը ՀՀ-ում; ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ա. Դոլարացման շարժընթացը Հայաստանում; ԲՈԻԴՈԻՄՅԱՆ Լ. Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման և թափոնների վերամշակման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում; ԳԱԼՈԻՍՏՅԱՆ Ի. Կրիպտոարժույթի ներկան և ապագան (տեսակետների քննական մեկնաբանում); ԳԵՈԳՋԱՅԱՆ Ռ. Ֆինանսական ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը որպես ՀՀ առևտրային բանկերի կայունության երաշխիք; ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ս. Հարկերը որպես ՀՀ պետբյուջեի եկամուտների գլխավոր աղբյուր; ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գ. Գույքային ապահովագրության համեմատական վերլուծությունը ՀՀ առավել խոշոր 2 ապահովագրական ընկերությունների տվյալներով;
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ն. ՀՀ միջազգային մրցունակության ցուցանիշների վերլուծություն; ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս. Վրաստան. զբոսաշրջությունը որպես տնտեսության առանցքային ուղղություն; ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Մ. էկոզբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում; ԴԱՎԹՅԱՆ Ա. Կենսաթոշակային համակարգերի կատարելագործման ուղիները ԱՊՀ երկրներում; ԵԳԱՆՅԱՆ Մ. Իրավաբանական անձանց վարկունակության գնահատման կառուցակարգերի և գործիքակազմի կատարելագործումը ՀՀ առևտրային բանկերում; ԵՂՈՅԱՆ Ա. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառավարման ուղիները ՀՀ-ում; ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Ա. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, միջազգային փորձը և դրա կիրառման կառուցակարգերը ՀՀ-ում; ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերը և դրանց միջազգային ինտեգրման ուղիները; ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերի ավանդների կազմն ու կառուցվածքը բնութագրող ցուցանիշները; ԹԱԹՈՍՅԱՆ Ք. ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները; ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ա. Աղքատության հիմնախնդիրը և հաղթահարման ուղիները; ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ Ա. ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման կառուցակարգերը; ԻՍԱՅԱՆ Լ. Ինստիտուտները որպես երկարաժամկետ տնտեսական
աճի հիմնարար գործոն; ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Ա. ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային պորտֆելի առանձնահատկությունները և ներդրումները արժեթղթերի շուկայում; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա. Համերգային իրադարձությունների ՀՀ շուկան և դրանում առկա խնդիրները; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լ. Ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում; ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Լ. ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունների վիճակագրական վերլուծություն; ԽԱՉԻԿՅԱՆ Լ. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականությունը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում; ՀՀ-ում զբոսաշրջության առկա վիճակը, խնդիրները և զարգացման հեռանկարները; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Գ. Գյուղատնտեսական ապահովագրության համաշխարհային փորձի ուսումնասիրություն; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Դ. Կրիպտոարժույթը և դրա տեսակները։ Մայնինգ; ՀԱԿՈԲՅԱՆ Կ. Աղքատություն, դրա հիմնական պատճառները և ցուցանիշների վերլուծությունը ՀՀ-ում; ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ Ս. Ինտերնետ բանկինգ; ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ Ա. ՀՀ պետական պարտքը և դրա տնտեսական հետևանքները; ՀԱՐՈԻԹՑՈԻՆՅԱՆ Ս. ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի գործունեության վերլուծություն; ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Մ. ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի ձևավորման և զարգացման
առանձնահատկությունները; ՀՈՎԱԿԻՄՑԱՆ Շ. Քրաուդֆանդինգի ձևավորման և զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում; ՂՈԻԿԱՍՅԱՆ Գ. Սոցիալական ցանցերի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում; ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Ա. Արարատի մարզի զարգացման տնտեսական հիմնախնդիրները; ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Մ. ՀՀ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերլուծություն; ՄԱՏԻՆՅԱՆ Ա. Ինովացիաների խթանման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում; ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Ա. Թորսթեյն Վեբլենի բիզնեսի և ինդուստրիայի հարաբերակցության համադրույթը և արդիականությունը; ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ք. Մարքեթինգի առանձնահատկությունները կինոարտադրությունում; ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ա. Սպառողների բավարարվածության գնահատում; ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ն. էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի արտադրությունը ՀՀ-ում; ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ս. ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման հեռանկարները; ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա. ՀՀ բնակչության սպառման ծավալի կոռելյացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծություն; ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ն. Պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները և ուղիները ՀՀ-ում; ՆԻԿՈԼԱՅԱՆ Մ. Վարկային սքորինգ. սքորինգային համակարգի արդյունավետության մոդելը; ՈՍԿԱՆՅԱՆ Ժ. ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի վերլուծություն; ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Դ, ԸՌՔՈՅԱՆ Ա. Հագուստի համաշխարհային արժեքային շղթայի բնութագիրը; ՊՈՂՈՍՅԱՆ Հ. ՀՀ ապահովագրական շուկան և նոր պրոդուկտները; ՊՐՈԻՏՅԱՆ Ս. Եկամտային հարկի դրույքաչափի փոփոխության ազդեցությունը ՀՀ առանցքային ոլորտների վրա: ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ Տ. ՀՀ տնտեսական աճը և տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի փոփոխությունները 2005-2017 թթ; ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա. Իրական արդյունավետ փոխարժեքի և ՀՀ արտահանման ու ներմուծման կապը; ՍԱՀԱԿՅԱՆ Վ. Բիթքոյնը որպես կրիպտոարժույթ. զարգացման հեռանկարները ՀՀ ֆինանսական շուկայում; ՍԱՆԱՄՅԱՆ Ս. Հիփոթեքային պարտատոմսերի միջազգային փորձն ու ՀՀ-ում զարգացման հեռանկարները; ՍԱՐԳՍՅԱՆ Լ. ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի վիճակագրական ուսումնասիրություն; ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ Ս. Հյուրատների զարգացման արդի միտումները և հեռանկարները ՀՀ-ում; ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Լ. ՀՀ բջջային կապի ծառայությունների հիմնախնդիրները; ՎԱՐՏԱՆՅԱՆ Ե. Ավանդների հաշվառումն ու վերլուծությունը ՀՀ առևտրային բանկերում; ՏԵՐՅԱՆ Դ. Արտարժույթի փոխարժեքը և դրա ազդեցությունը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի վրա; ՓԱՆՈՍՅԱՆ Ա. Կոնտենտ մարքեթինգի գործիքների կիրառումը ՀՊՏՀ օրինակով; ՔՈՉԱՐՅԱՆ Մ. Օրգանական կոսմետիկայի արտադրության հնարավորություններն ու առկա խոչընդոտները Հայաստանում; ՔՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀ. Բանկային կապիտալի խոշորացման ազդեցությունը ՀՀ ֆինանսական շուկաների վրա:

Click on an image to view it in the image viewer

| | | | | | | Яндекс.Метрика |