ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բանկային և ֆինանսական մենեջմենթ : (Record no. 6063)

000 -LEADER
fixed length control field nam a22 7a 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190129140703.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190118s2018 ai ||||| |||| 00| 0 arm d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9939-61-191-4
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency ASUE
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title arm
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Մխիթարյան, Խ. Ա.
9 (RLIN) 6775
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Բանկային և ֆինանսական մենեջմենթ :
Remainder of title Ուսումնական ձեռնարկ /
Statement of responsibility, etc Խ. Մխիթարյան, Յ. Սուվարյան
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Երևան ;
Name of publisher, distributor, etc Տնտեսագետ ,
Date of publication, distribution, etc 2018.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 488 էջ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Բանկային տերմինների բառարան էջ՝429-483:
Յուրաք. գլխից հետո՝ հավելված:
505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Գլուխ 1. Բանկերի դերն ու նշանակությունը երկրի տնտեսության զարգացման գործում: 1.1. Կենտրոնական բանկերի հիմնական խնդիրներն ու գործառնությունները; 1.2. Առևտրային բանկերի գործունեության առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում; Դրամաշրջանառության ագրեգատները; Բանկերի դրամաշրջանառության և էմիսիոն գործունեության կարգավորումը: Գլուխ 2: Բանկային համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները ժամանակակից պայմաններում: 2.1. Դրամավարկային քաղաքականության էությունն ու հիմնական ձևերը; 2.1.1. Կենտրոնական բանկերի պարտադիր պահուստային պահանջները; 2.1.2. Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դիսկոնտային (վերահաշվառման) և վերաֆինանսավորման քաղաքականության էությունը; 2.1.3. Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունները բաց շուկայում; 2.2. Բանկերի կառավարման մարմիններն ու կազմակերպական կառուցվածքները; 2.3. Բանկային պրակտիկայում հանդիպող ռիսկի հիմնական տեսակներն ու դրանց կառավարումը: Գլուխ 3. Բանկային գործառնությունների կառավարման առանձնահատկությունները: 3.1. Վարկավորման գործառնություններ; 3.2. Արժութային գործառնությունների ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման հեռանկարները; 3.2.1. Արժութային փոխարժեքային ռեժիմներ; 3.3. Միջբանկային թղթակցային և քլիրինգային հարաբերություններ; 3.4. Հավատարմագրային (տրաստային) գործառնությունների կառավարման նշանակությունը; 3.5. Լիզինգային և ֆակտորինգային գործառնությունների էությունն ու իրականացման մեթոդիկան; 3.6. Ավանդային (դեպոզիտային) գործառնությունների հիմնական տեսակները; 3.6.1. Դեպոզիտների ապահովագրման և տոկոսային քաղաքականության հիմնահարցերը: Գլուխ 4. Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարումը: 4.1. Արժեթղթերի տեսակներն ու արժեթղթային գործառնությունների հիմնական ձևերը; 4.2. Ֆինանսական ակտիվների հաշվառման ընթացքում կիրառվող ֆինանսական հաշվարկների մեթոդները; 4.3. Բաժնետոմսերով կատարվող գործառնությունների հաշվառումն ու դրանց եկամտաբերության որոշումը; 4.4. Ֆինանսական ներդրումների կառավարման հիմնական ուղղությունները; 4.5. Ֆինանսական ակտիվների կառուցվածքի <<լևերեջային>> վերլուծությունը; 4.6. Առաջնային դիլերների դերը պետական արժեթղթերի շուկայում; 4.7. Ֆինանսական կանխատեսման դերը բանկային մենեջմենթում: Գլուխ 5. Բանկի ոչ դեպոզիտային պասիվների և միջոցների ձևավորման այլ աղբյուրների կառավարման առանձնահատկությունները: 5.1. Պասիվների կառավարման քաղաքականության էությունը; 5.2.Բանկային միջոցների ձևավորման ոչ դեպոզիտային աղբյուրների ընտրության մեթոդները: Գլուխ 6. Բանկային գործառնությունների վերլուծությունը: 6.1. Բանկային հաշվառման էությունն ու տեսակները; 6.2. Բանկերի վերլուծական աշխատանքի էությունն ու տեսակները; 6.2. Բանկերի վերլուծական աշխատանքի էությունն ու հիմնական փուլերը; 6.3. Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումն ու կառավարումը բանկերում; 6.4. Ակտիվային գործառնությունների կառավարումն ու վերլուծությունն ըստ բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի; 6.5. Պասիվային գործառնությունների կառավարումն ու վերլւծությունն ըստ բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի; 6.6. Բանկի հաշվապահական հաշվեկշռի ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկան: Գլուխ 7. Փողային հաշվարկների իրականացման կարգը բանկերում: 7.1. Փողային հաշվարկների հիմնական տեսակները; 7.2. Հաշվարկների ակրեդիտիվային ձևը; 7.3. Մուրհակների և վճարագրերի (չեկերի) գործածության ոլորտներն ու տեխնոլոգիան; 7.4. Պլաստիկ քարտերի էությունը և կիրառման առանձնահատկությունները; 7.5. Ճանապարհային վճարագրերի սպասարկումը; 7.6. Ավտոմատացված վճարային համակարգերի հիմնական տեսակները: Գլուխ 8: Առևտրային բանկերի իրացվելիության կառավարման հիմնադրույթները: 8.1. Բանկերի իրացվելիության էությունն ու կառավարման առանձնահատկությունները; 8.2. Բանկի իրացվելիության ցուցանիշների բնութագրումն ու վերլուծությունը; 8.3. Իրացվելի միջոցների գծով բանկի պահանջարկի գնահատման հիմնական մեթոդները; 8.4. Բանկերի սնանկացման հնարավոր նախադրյալները և դրանցից խուսափելու եղանակները:
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Բանկային մենեջմենթ
9 (RLIN) 7249
Topical term or geographic name as entry element Ֆինանսական մենեջմենթ
9 (RLIN) 5121
700 #1 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relator code aut
Personal name Մխիթարյան, Խ.
Relator term հեղ.
9 (RLIN) 6775
Relator code edt
Personal name Սուվարյան, Յ.
Relator term խմբ.
9 (RLIN) 8103
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier http://library.asue.am/books/6063.pdf
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Inventory number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Total Checkouts Checked out Date last borrowed Total Renewals
        Not For Loan Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ (Զեյթունի մասնաճյուղ) 2019-01-18 14096(1) 336 Մ-793 000033844 2019-01-18 2019-01-18 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(29) 336 Մ-793 000034157 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(13) 336 Մ-793 000034158 2019-10-25 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-10-25  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(30) 336 Մ-793 000034159 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(14) 336 Մ-793 000034160 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(22) 336 Մ-793 000034161 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(27) 336 Մ-793 000034162 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(23) 336 Մ-793 000034163 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(24) 336 Մ-793 000034164 2019-09-16 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(28) 336 Մ-793 000034165 2019-10-03 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-03  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(2) 336 Մ-793 000034166 2019-09-04 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-04  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(11) 336 Մ-793 000034167 2019-11-06 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-11-06  
        Not For Loan Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գիտ. ընթերցասրահ 2019-01-22 14096(12) 336 Մ-793 000034168 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(3) 336 Մ-793 000034169 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(25) 336 Մ-793 000034170 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(4) 336 Մ-793 000034171 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(26) 336 Մ-793 000034172 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(31) 336 Մ-793 000034173 2019-12-05 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-12-05  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(5) 336 Մ-793 000034174 2019-09-10 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-10  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(34) 336 Մ-793 000034175 2019-11-22 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-11-22  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(32) 336 Մ-793 000034176 2019-09-30 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-30  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(15) 336 Մ-793 000034177 2019-08-30 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-08-30  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(6) 336 Մ-793 000034178 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(35) 336 Մ-793 000034179 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(37) 336 Մ-793 000034180 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(96) 336 Մ-793 000034181 2019-09-09 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(33) 336 Մ-793 000034182 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(16) 336 Մ-793 000034183 2019-09-10 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-10  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(8) 336 Մ-793 000034184 2019-12-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-12-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(40) 336 Մ-793 000034185 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(9) 336 Մ-793 000034186 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(36) 336 Մ-793 000034187 2019-10-04 2019-01-22 Books 1 2020-02-24 2019-10-04  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(10) 336 Մ-793 000034188 2019-09-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(38) 336 Մ-793 000034189 2019-09-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(42) 336 Մ-793 000034190 2019-09-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(43) 336 Մ-793 000034191 2019-09-09 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(17) 336 Մ-793 000034192 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(18) 336 Մ-793 000034193 2019-10-07 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-07  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(50) 336 Մ-793 000034194 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-02-22 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(49) 336 Մ-793 000034195 2019-10-02 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-02  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(77) 336 Մ-793 000034196 2019-10-08 2019-01-22 Books 1 2020-02-27 2019-10-08  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(78) 336 Մ-793 000034197 2019-09-30 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-30  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(69) 336 Մ-793 000034198 2019-10-01 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-01 1
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(54) 336 Մ-793 000034199 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
        Not For Loan Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Ուս. ընթերցասրահ 2019-01-22 14096(47) 336 Մ-793 000034200 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(56) 336 Մ-793 000034201 2019-09-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(10) 336 Մ-793 000034202 2019-09-25 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-25  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(71) 336 Մ-793 000034203 2019-09-23 2019-01-22 Books 2 2020-03-10 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(72) 336 Մ-793 000034204 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(74) 336 Մ-793 000034205 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(75) 336 Մ-793 000034206 2019-09-10 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-10  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(57) 336 Մ-793 000034207 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16 1
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(63) 336 Մ-793 000034208 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(64) 336 Մ-793 000034209 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(65) 336 Մ-793 000034210 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(66) 336 Մ-793 000034211 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(62) 336 Մ-793 000034212 2019-09-30 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-09-30  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(73) 336 Մ-793 000034213 2019-09-19 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-19  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(83) 336 Մ-793 000034214 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(84) 336 Մ-793 000034215 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(41) 336 Մ-793 000034216 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(46) 336 Մ-793 000034217 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(44) 336 Մ-793 000034218 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(76) 336 Մ-793 000034219 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(67) 336 Մ-793 000034220 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(68) 336 Մ-793 000034221 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(48) 336 Մ-793 000034222 2019-09-18 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(51) 336 Մ-793 000034223 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(53) 336 Մ-793 000034224 2019-09-02 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-02  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(55) 336 Մ-793 000034225 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(58) 336 Մ-793 000034226 2019-10-02 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-02  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(59) 336 Մ-793 000034227 2019-10-01 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-01  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(60) 336 Մ-793 000034228 2019-09-16 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-16  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(61) 336 Մ-793 000034229 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(52) 336 Մ-793 000034230 2019-09-20 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-20  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(79) 336 Մ-793 000034231 2019-01-22 2019-01-22 Books        
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(80) 336 Մ-793 000034232 2019-08-30 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-08-30  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(81) 336 Մ-793 000034233 2019-09-26 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-26 1
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(19) 336 Մ-793 000034234 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(39) 336 Մ-793 000034235 2019-10-01 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-10-01  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(82) 336 Մ-793 000034236 2019-12-09 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-12-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(20) 336 Մ-793 000034237 2019-09-23 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-23  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(45) 336 Մ-793 000034238 2019-09-09 2019-01-22 Books 2 2020-07-27 2019-09-09  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 14096(21) 336 Մ-793 000034239 2019-09-27 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-27  
          Non-fiction ՀՊՏՀ գրադարան ՀՊՏՀ գրադարան Գրապահոց 2019-01-22 35151 336 Մ-793 000034861 2019-09-18 2019-01-22 Books 1 2020-07-27 2019-09-18  
| | | | | | | Яндекс.Метрика |