ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Կոսեմյան, Ս.Է.

Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում («Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և համակարգեր» առարակայի լաբորատոր և գործնական պարապմունքների համար : Ուսումնական ձեռնարկ / [electronic resource] / Ս.Է. Կոսեմյան; Խմբ.` Մ.Ժ. Ղազարյան; ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2010. - 1 առցանց պաշար (68 էջ : աղս.)
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և համակարգեր--Excel աղյուսակային խմբագրիչ--Ուսումնական ձեռնարկ
Համակարգչային ծրագրեր--Excel
| | | | | | | Яндекс.Метрика |