ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հարությունյան, Ղարիբ Հովհաննեսի

Համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևավորման և ծախսման հիմնախնդիրները (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ղ.Հ. Հարությունյան; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ին-տ. - Երևան : Ա. հ., 2009. - 20 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Հ. Թորոյան Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ին-տ ՀՀ ԳԱԱ


Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ--Համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևավորում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |