ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հակոբյան, Սարգիս Հրաչյայի

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության իրական հատվածի մոդելավորումը և էկոնոմետրիկական հետազոտումը : Սեղմագիր - Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ս.Հ. Հակոբյան; ՀՊՏՀ. - Երևան : Ա. հ., 2008. - 25 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., դոցենտ Ս.Դ. Սարգսյան

Մատենագիտ.՝ տողատակի ծանոթագր.


Տնտեսագիտություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |