ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Թադևոսյան, Սյունիք Ռուբենի

Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և ազգային անվտանգության կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով) : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ս.Ռ. Թադևոսյան; ՀՊՏՀ. - Երևան : Ա. հ., 2008. - 28 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ., տ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Մ. Սուվարյան


Քաղաքական ինստիտուտներ--Ազգային անվտանգություն--Հայաստանի Հանրապետություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |