ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Սարգսյան, Վարդան Ալբերտի

Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» և Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության Վ.Ա.Սարգսյան. - Երևան, 2009. - 41 էջ.

Գիտ. խորհրդատու`ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ տնտ. դ-ր, պր.-ր Յու. Մ. Սուվարյան


Տնտեսագիտություն
Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորում
Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |