ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բադալյան, Ռուզաննա Հենրիկի

Առևտրական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ռ.Հ.Բադալյան. - Երևան, 2010 - 27 էջ.

գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Գ.Ս.Չատինյան


Տնտեսագիտություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |