ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Միքայելյան, Կարինե Արմենի

«Հարկային համակարգ» դասընթացի դասախոսության նյութեր / [Electronic resource] Մասն. խմբ.՝ Սալնազարյան Ա. Բ.; Խմբ.՝ Ալավերդյան Ս. - Երևան; Տնտեսագետ, 2020. - 78 էջ.

Բովանդ.՝ Հարկերի սոցիալ-տնտեսական էությունը; ՀՀ հարկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Հարկային վարչարարություն; Հարկերի և վճարների համակարգը; Ավելացված արժեքի հարկ; Ակցիզային հարկ; Շահութահարկ; Եկամտային հարկ; Բնապահպանական հարկ; Ճանապարհային հարկ; Բնօգտագործման վճար; Անշարժ գույքի հարկ; Փոխադրամիջոցների գույքահարկ; Շրջանառության հարկ; Միկրոձեռնարկատիրության համակարգը; Պետական տուրք; Տեղական տուրքեր և վճարներ; Միջազգային հարկային համաձայնագրեր:

978-9939-61-212-6


Հարկեր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |