ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Աբրահամյան, Վահրամ Գևորգի

Բազմաանվանացակային մեքենաշինական արտադրության արդյունավետության բարձրացումը կազմակերպական-ինովացիոն գործընթացների կառավարման միջոցով : Սեղմագիր - Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ․ Գ․ Աբրահամյան - Երևան , 2011. - 46 էջ : գծապատկեր.

Գիտ․խորհրդատու՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտ․ դ‐որ, պրոֆեսոր Յուրի Միքայելի Սուվարյան


Տնտեսության կառավարում
Արտադրա-կորպորատիվ համակարգի կազմակերպում
Մեքենաշինություն
Հաստոցաշինական արտադրություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |