ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում : Գիտական հանդես = Finance and Accounting : Scirntific journal = Финансы и бухгалтерский учет : Научный журнал / Finance and Accounting Финансы и бухгалтерский учет Գլխ. խմբագիր` Արմեն Ճուղուրյան - Երևան : «Հուսկ» հիմնադրամ հրատ., 2018-. - համար. - տարեկան երկու անգամ 2018-

Գիտական հանդեսի էլեկտրոնային տարբերակը տեղադրված է «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամի պաշտոնական էջում` www.iatc.am


Հաշվապահություն--Հայաստան--Պարբերականներ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |