ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հակոբյան, Արարատ

Հայոց պատմություն : Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը : Ուսումնական ձեռնարկ / Ա. Հակոբյան, Ա. Հ. Սարգսյան. - Երևան : Տնտեսագետ , 2018. - 428 էջ.

978-9939-61-187-7


Հայոց պատմություն--Ուսումնական ձեռնարկ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |