ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Միջազգային տնտեսագիտություն : Ուսումնական ձեռնարկ / Դ. Ռ. Գալոյան, Զ. Ա. Թադևոսյան. - Երևան; Տնտեսագետ, 2018. - 348 էջ

Յուրաքանչյուր գլխից հետո՝ գրականության ցանկ; հարցեր և առաջադրանքներ:

Գլ. 1. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը; Գլ. 2. Աշխատանքի միջազգային բաժանում; Գլ. 3. Համաշխարհային տնտեսություն; Գլ. 4. Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային առևտուր; Գլ. 5. Կապիտալի միջազգային միգրացիա; Գլ. 6. Աշխատուժի միջազգային միգրացիա; Գլ. 7. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցում; Գլ. 8. Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ; Գլ. 9. Միջազգային տնտեսական ինտեգրում։

978-9939-61-183-9


Միջազգային տնտեսագիտություն
Համաշխարհային տնտեսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |