ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հանրային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում. զարգացման ընթացքը և բարեփոխման գերակայությունները ։ Յու. Մ. Սուվարյան, Վ. Ա. Սարգսյան, Ռ. Ա. Հայրապետյան, Ս. Ա. Ասատրյանց, Մ. Ռ. Քոչարյան. - Երևան; Տնտեսագետ, 2018. - 256 էջ

Գրքում լուսաբանվել են Հայաստանում անկախ պետականության վերականգնման ընթացքը և հանրային կառավարման զարգացումները, խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցման, տեղական ինքնակառավարման, էլեկտրոնային կառավարման դերը հանրային կառավարման ոլորտում։

9789939611761


Հանրային կառավարում
Տեղական ինքնակառավարում
էլեկտրոնային կառավարում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |