ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մանուկյան, Գրիգոր

Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ : Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար / Գ. Մանուկյան, Գ. Ե. Կիրակոսյան. - Երևան : Հեղ. հրատ., 2018. - 486 էջ

Գրքում լուսաբանվել են արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսները, ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները, անդրադարձ է կատարվել կապիտալի կառավարմանը, ներդրումների արդյունավետ կառավարմանը, շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարմանը:

Մատենագիտ. էջ՝ 474-475 Անգլ. - հայ. տերմինների բառարան էջ՝476-485

9789939027180


Կազմակերպությունների ֆինանսների կառավարում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |