ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բեգլարյան Լիլիկ Մխիթարի

Զբաղվածությունը և գործազրկության կրճատման ուղիները ԼՂՀ-ում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / - Երևան , 2012. - 26 էջ : աղ., գծապատկեր.

Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Յու.Մ. Սուվարյան


Աշխատանքի շուկա--Զբաղվածության խնդիրներ--ԼՂՀ
Գործազրկության տնտեսագիտական վերլուծություն
Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերություններ
Եկամուտների մակարդակի դինամիկան


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |