ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ "Ինֆորմատիկայի հիմունքներ (ըստ կիրառման ոլորտների)" առարկայից : (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) / ՀՊՏՀ. Տնտես. ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբ. ; Ըդհ․ խմբ․՝ Վարդան Սարգսյան - Եր. : Տնտեսագետ, 2018 - 262 էջ

9789939611716


Ինֆորմատիկա--Ուսումնական ձեռնարկ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |