ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մայիլյան, Ֆիրուզա Նորայրի

Մարդկային կապիտալի իրացման տեսական հիմնախնդիրները : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Ընհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ֆ.Ն.Մայիլյան - Երևան : Ա. հ., 2018 - 26 էջ : աղս.

Գիտ. խորհրդ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Գ.Ե.Կիրակոսյան


Տեսական տնտեսագիտություն


Ատենախոսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |