ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բադալյան, Մերի

Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկություններն ու ոչ նյութական մոտիվացման հիմնախնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում : Մենագրություն / Մ. Բադալյան, Կ. Աթոյան. - Եր. : Տնտեսագետ , 2017. - 224 էջ.

978-9939-61-164-8


Անձնակազմի կառավարում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |