ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Ասլանյան, Նառա Գագիկի

Բնապահպանական վերահսկողության արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ն.Գ. Ասլանյան. - Երևան, 2012. - 27 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Յու.Մ. Սուվարյան


Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |