ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Քաղաքագիտություն : Ուս. ձեռնարկ / ԵՊՀ ; Խմբ. Հ.Գ. Մանուչարյան և ուրիշ. - Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2006 - 586 էջ

5808417656


Քաղաքագիտություն--Ուսումնական ձեռնարկ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |