ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Ղազարյան, Արմեն Յուրիի

ՀՀ ֆինանսական շուկաների անվտանգության ապահովումը նեյրոնային ցանցերի կիրառմամբ : Սեղմագիր - Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Յու.Ղազարյան. - Երևան, 2013. - 24 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Ա.Սարգսյան ՀՊՏՀ


Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |