ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Սիրականյան, Լիլյա Հայկի

Կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ծախսերի կառավարման համակարգի ներդրմամբ : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Լ.Հ.Սիրականյան. - Երևան, 2016. - 22 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Լ.Ղանթարջյան ; ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան


Տնտեսության, Նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ծախսերի կառավարման համակարգ


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |