ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մակարյան, Աննա Ռուզվելտի

Մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Ատենախոսություն - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ա.Ռ.Մակարյան. - Երևան, 2016. - 214 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ անդ., տ.դ., պրոֆ. Վ.Լ.Հարությունյան ; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ

Եզրակացություն` 148-157 էջ Գրակ. ցանկ` 158-177 էջ Հավելված` 178-214 էջ


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում


Ատենախոսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |