ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հովհաննիսյան, Թ.Ա

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (Ուսումնական ձեռնարկ) / [electronic resource] : Թ.Ա. Հովհաննեսյան, Լ.Գ. Խաչատրյան; ՀՀ ԿԳՆ; ԵՃՇՊՀ. - Երևան : ԵՃՇՊՀ հրատ., 2013. - 1 առցանց պաշար (388 էջ)

9789939631745


Կառավարում--Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |