ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ : Դասագիրք բուհերի համար / Mathematical methods of economy analysis Математические методы анализа экономики Մ.Ա. Սահակյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ս.Դ. Սարգսյան, Ռ.Ն. Տոնոյան. - Երևան : ԷԿԱԳՄԱՀԲ, Գիտություն, 1997- - 3 մաս.

Գործույթների հետազոտում, կառավարման գիտություն / Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում / Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում / Մ.Ա. Սահակյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ս.Դ. Սարգսյան, Ռ.Ն. Տոնոյան . Մ.Ա. Սահակյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ս.Դ. Սարգսյան, Ռ.Ն. Տոնոյան . Մ.Ա. Սահակյան Մաս 1 (1997, 320 էջ) : Մաս 2 (2001, 389 էջ) : Մաս 3 (2001, 131 էջ) :

5808004802 (Մաս 2) 5808004810 (Մաս 3)


Տնտեսության վերլուծություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |