ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մեսրոպյան, Արման Մեսրոպի

Միջբյուջետային ֆինանսական համահարթեցման համակարգի կատարելագործման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Проблемы усовершенствования системы межбюджетного выравнивания в Республике Армения : Автореферат дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.03 Ա.Մ. Մեսրոպյան - Երևան 2007. - 25 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. դ.-ր պրոֆ. Ս.Ա. Դավոյան


Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Միջբյուջետային ֆինանսական համահարթեցում--Հայաստան


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |