ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Շահնազարյան, Վիգեն Գագիկի

Ներդրողների շահագրգռվածության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում : Սեղմագիր - Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Проблемы повышения заинтересованности инвесторов на рынке ценных бумаг РА : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности : 08.00.03 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Վ․Գ․ Շահնազարյան - Երևան :, 2006. - 26 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ., պրոֆ. Հ.Բ. Ղուշչյան


Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Արժեթղթերի շուկա
Ներդրումներ--Հայաստան


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |