ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Աղաջանով, Էդուարդ Խաչատուրի

Արտադրատրանսպորտային խնդիրները տնտեսական ինտեգրման գործընթացում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.08 - «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Է.Խ.Աղաջանով - Երևան, 2005. - 25 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Մ.Ն.Հարությունյան


Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորում
Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |