ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մովսեսյան, Յուրի Թադևոսի

Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները պլանավորման մեջ : ՈՒսումնական ձեռնարկ / Յու.Թ. Մովսեսյան, Գ.Վ. Բախշյան, Մ.Ն. Հարությունյան; ԵՊՀ. - Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1986. - 150 էջ.


Պլանավորում--Մաթեմատիկակակ մեթոդներ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |