ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բայադյան, Ա.Հ.

Տնտեսագիտական բառարան / Ա.Հ. Բայադյան; ՀՀ ԳԱԱ. Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ին-տ - Երևան : Գիտություն, 2014. - 528 էջ

9785808011342


Տնտեսագիտություն--Բառարան
| | | | | | | Яндекс.Метрика |