ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մարգարյան, Թամար

Համաշխարհային տնտեսություն ։ Ուսումնական ձեռնարկ / Թամար Մարգարյան ; Մասնագիտ. խմբ.՝ Գ. Նազարյան - Եր. : ԵՊՀ հրատ., 2012 - 232 էջ

978580841632


Տնտեսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |