ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Սուվարյան, Յուրի և ուրիշ.

Գիտատեխնիկական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը / Յու. Սուվարյան, Վ. Հարությունյան, Վ. Սարգսյան, Վ. Խաչատրյան - 21 էջ. աղյ.


Կառավարում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |