ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Վերլուծական հաշվետվություն : ՀՀ Ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարության և ՀՀ 2012թ. Պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի համապատասխանության վերաբերյալ / - Երևան 2012թ. - 38 էջ. աղյ.


Վիճակագրություն--Հայաստանի Հանրապետություն
Ժողովրդագրություն--Հայաստանի Հանրապետություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика