ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Գյոլեցյան, Նարինե Գուրգենի

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Նարինե Գուրգենի Գյոլեցյան . - Երևան , 2012. - 23 էջ : գծապատկեր, աղ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Տ. Տիգրանյան


Ձեռնարկատիրություն
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն--Հայաստանի Հանրապետություն
Արտադրատնտեսական հարաբերություններ
Բիզնեսի զարգացում և պետական աջակցություն
Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |