ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մկրտչյան, Լուսյա Լևոնի

Արտադրության արդյունավետության բարձրացման կարգավորումը շուկայական էկոնոմիկային անցնելու պայմաններում (ՀՀ թեթև արդյունաբերության նյութերով) : Ատենախոսություն - 08.00.05 - «Ժողովրդական տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, պլանավորում և կառավարման կազմակերպում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Լ.Լ. Մկրտչյան - Երևան, 1993. - 138 էջ. Ատենախոսությանը կից` սեղմագիր:

Գիտ. ղեկ.՝ տնտ. դ.-ր, պր.-ր Յու.Մ. Սուվարյան


Ժողովրդական տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա
Պլանավորում և կառավարման կազմակերպում


Ատենախոսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |