ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Աղաջանյան, Հովսեփ Իվանի,

Տնտեսության պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրներիը (տեսություն և պրակտիկա) : Սեղմագիր - Ը.00.01 - «Տեսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Ի. Աղաջանյան - Երևան, 2004. - 56 էջ.

Պաշտոնական ընդդիմ.՝ տնտ. դ.-ր, պր.-ր Գ.Ա. Ղարիբյան


Տեսական տնտեսագիտություն
Տեսություն և պրակտիկա


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |